14 abr. 2008


Foto: Banquete galeguista en Ourense a Emilia Docet, Miss España, 1933. Na imaxe están Vicente Risco (beira esquerda) e Otero Pedrayo, diante da bandeira; tamén Álvaro Cunqueiro, o poeta Manuel Luís Acuña, Ramiro Illa Couto, Leuter González Salgado (avó de X.L. Carrión), Afonso Vázquez Monxardín (avó de AVM), Fita ou Josefa Bustamante (muller de Otero), Manuel Peña Rei (presidente do PG en Ourense), E. Blanco Amor, Xosé Luís Ramos, Xosé Goyanes, etc. ). Aparecen todos os asistentes identificados no libro que Edicións Xerais lle dedicou a Manuel Luís Acuña.

No hay comentarios: