31 mar. 2008


A sociabilidade do galeguismo da posguerra
Non teño localizado o ano e lugar exacto desta foto: se alguén ten eses datos, agradeceríase a información. Neste grupo de galeguistas de posguerra están varios ourensáns: por exemplo, Otero Pedrayo e a súa dona Fita; e Xesús Ferro Couselo e Leuter González Salgado (parte esquerda, un tras do outro).

5 comentarios:

Ánxelis dijo...

O lugar penso que é a entrada do pazo "Do Campo"(Pazo de Gayón), que Don Ramón tiña o carón do que usaba para vivir en Trasalba, con ese dato se é certo, a fotografía ten que ser anterior o ano 1969, que foi a data no que se desfixo del, foi vendido a Don Jesús Gíl de la Serna.

ivanbergueira dijo...

Hola Anxelis. Como bo cidadán de Trasalba que son confírmoche que a foto fíxose no cruceiro que se encontra frente á entrada do Pazo de Gaión, hoxe desamparado. O que xa non che podo confirmar é a data da foto pero eu creo que si te pos en contacto coa Casa-Museo Otero Pedraio podranche botar unha man. Recibe un cordial saúdo

Ánxelis dijo...

Sinto non ter vist este comentario con anterioridade, pero por se serve de algo, quero darlle as grazas a "ivanbergueira", por confirmar o dato, de todos os xeitos tamén por outra fonte confirmouse.
Por se lle interesa a alguen, na foto aparecen entre outros:
Sixto Seco, Garcia Sabel, Ogando, Del Riego, Ferro Couselo, Dona Fita, Don Ramón, Blazquez?, Leuter Salgado, Antonio Sánchez, Noriega Varela, e fáltame confirmar algún mais, pero o farei.
No post anterior dateina como anterior ao 1969, de momento xa a baixei ata o 1946, sen ir mais lonxe un do personaxes que aparece (novo) morreu no 65.

Ánxelis dijo...

Perdón escribín o 1946, cando quería dicir 1957.

Ánxelis dijo...

Tamén esta Carballo Calero, Ramón Piñeiro, Fole, agora dubido sobre se Noriega é ou non é.